MUDr. Mária Štepitová, všeobecné lekárstvo pre dospelých